Orto-Med Kraków

ZADZWOŃ +48 12 422 13 80

Pobierz Dokumenty

DOKUMENTY DO UZUPEŁNIENIA

Ankieta anestezjologiczna

Informacja dla pacjenta

Karta przygotowania do zabiegu operacyjnego

Wywiad epidemiologiczny

Zgoda na hospitalizację

DOKUMENTY

Ustawa o prawach pacjenta

Regulamin organizacyjny