Centrum Medyczne OrtoMed

NAPISZ DO NAS biuro@klinika-ortomed.pl
ZADZWOŃ +48 12 422 13 80

Dr N. Med. Paweł Sosin

Dr N. Med. Paweł Sosin

ORTOPEDA TRAUMATOLOG

Imię i Nazwisko: Paweł Sosin

Tytuł naukowy: Doktor nauk medycznych specjalista ortopeda traumatolog;

Wykształcenie:
2004 Obrona pracy doktorskiej i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych;
1997-2001 II stopień specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Specjalistycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie;
1994-1997 I stopień specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Specjalistycznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie;
1993-1994 Staż podyplomowy;
1990-1995 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego, kierunek Rehabilitacja Ruchowa, zakończona tytułem magistra rehabilitacji ruchowej;
1987-1993 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Lekarski;

Przebieg pracy zawodowej:
2004- “Orto-Med” Sp. z o.o. Kraków kontrakt indywidualny;
1998- Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji w Ortopedii i Traumatologii Instytutu Rehabilitacji Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
1998- Asystent Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Specjalistycznego Szpitala im. St. Żeromskiego w Krakowie – ½ etatu;
1996- Wykładowca na zajęciach klinicznych w Katedrze Rehabilitacji Ruchowej z przedmiotów: Rehabilitacja w Traumatologii, Rehabilitacja w Ortopedii oraz Rehabilitacja w Chirurgii i Onkologii. Jest twórcą programu i prowadzącym od momentu wprowadzenia do programu studiów Fizjoterapii przedmiotu „Podstawy radiodiagnostyki”;
1996- Asystent w Zakładzie Rehabilitacji w Ortopedii i Traumatologii Instytutu Rehabilitacji Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
1994- Lekarz Stacji Pogotowia Ratunkowego nr 9 Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Iwanowicach;