ORTO-MED Specjalistyczne Centrum Medyczne

NAPISZ DO NAS biuro@klinika-ortomed.pl
ZADZWOŃ +48 12 422 13 80

AKTYWNY SENIOR – WARSZTATY Z ZAKRESU AUTOMASAŻU

 

I Stopień – cena 350 zł /zajęcia odbywają się w ciągu 2 dni/

24.06.2017 od godziny 13:00 do 16:00
25.06.2017 od 10:00 do 13:00

Warsztaty będą realizowane we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Fizjoterapii i Zdrowia pod kier. prof. dr hab. Dariusz Mucha

Niniejsze zajęcia są praktycznymi warsztatami z automasażu. Podczas zajęć skupimy się na nauce tych technik oraz na ich praktykowaniu.

1.Teoria masażu klasycznego

• Rys historyczny

• Zasady i warunki obowiązujące przy wykonywaniu masażu klasycznego

• Mechanizm działania masażu

• Techniki masażu klasycznego

• Wpływ masażu klasycznego na organizm człowieka

• Wskazania i przeciwwskazania

2. Metodyka masażu klasycznego

• Masaż kończyny górnej

• Masaż karku

• Masaż kończyny dolnej – strona przednia

• Masaż powłok brzusznych

W okresie starzenia się (powyżej 60. roku życia) następuje przewaga procesów katabolicznych nad anabolicznymi i inwolucji części tkanek, coraz częściej można dostrzec problemy z aparatem ruchu. Przyczyną inwolucji jest proces biologicznego starzenia się, co objawia się m.in.:

  • zmianami w systemie nerwowym (liczba włókien nerwowych zmniejsza się o około 27%, a zużycie tlenu w mózgu i szybkość przewodzenia bodźców nerwowych – o około 35%),
  • zmniejszeniem siły mięśniowej (masa mięśniowa zmniejsza się o około 30%),
  • zmianami w układzie krwionośnym (maleje siła, wydłuża się natomiast czas skurczu mięśnia sercowego; o około 45% maleje objętość minutowa mięśnia),
  • zmianami w układzie oddechowym (maksymalna objętość oddechowa maleje o około 40%).

 

Zmiany inwolucyjne są nieodwracalne i wpływają na zmniejszenie sprawności energetycznej organizmu, osłabienie wydolności w pracy, spadek odporności na szkodliwe bodźce środowiskowe oraz zanik zdolności przystosowawczo-sytuacyjnych.

Pomimo zaniku potrzeby ruchu w wieku starczym należy utrzymywać sprawność fizyczną na jak najwyższym poziomie, ponieważ poprawiając funkcjonowanie układu krążenia, wpływa ona na poprawę jakości życia; polepsza również sprawność zmysłów i ukrwienie mózgu, a także przeciwdziała procesom osteoporozy.

W tym okresie ontogenezy istotny wpływ na zdrowie ma masaż klasyczny. Masaż klasyczny oddziałuje na następujące tkanki i układy: tkankę skórną i mięśniową, stawy i aparat więzadłowy, układy krwionośny i chłonny, nerwowy, oddechowy, pokarmowy, wydalniczy, a także na przemianę materii.

Masaż przyspiesza obieg krwi i chłonki w naczyniach skórnych, dzięki czemu z jednej strony następuje bardziej aktywne dostarczanie tkankom i organom masowanego odcinka substancji odżywczych, a z drugiej – szybsze wydalanie produktów przemiany materii. Pobudza włókna mięśniowe do skurczu i podnosi ich napięcie, co zapobiega zanikom mięśniowym, zwiększa się elastyczność i wytrzymałość aparatu więzadłowego, a zarazem stopień ruchomości stawu. Poprawia pracę układów krwionośnego i limfatycznego, co powoduje – oprócz zaopatrzenia organów w tlen i substancje odżywcze – likwidację objawów zastoinowych, a także wchłanianie obrzęków. Masaż ułatwia odpływ krwi żylnej, zmniejsza opór krwi w tętnicach, przez co ułatwia pracę serca, a pod jego wpływem naczynia krwionośne rozszerzają się i wzrasta szybkość obiegu krwi.

Masaż jako bodziec mechaniczny przede wszystkim działa na obwodowy układ nerwowy, a także na centralny układ nerwowy za pośrednictwem włókien czuciowych obwodowych. Oddziałując na centralny układ nerwowy powoduje wysyłanie bodźców do mięśni, gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz do poszczególnych narządów ustroju. Wpływa na układ nerwowy uspokajająco lub pobudzająco, w zależności od techniki i siły bodźca, przyspiesza cyrkulację krwi w naczyniach krwionośnych, a tym samym zwiększa ilość krwi dostarczonej do płuc, gdzie następuje wymiana gazowa.

Pod wpływem masażu polepsza się działanie układu oddechowego, wzrasta ilość krwi bogatej w tlen, tak potrzebnej tkankom i narządom. Masaż pośrednio wpływa na układ pokarmowy polepszając jego ukrwienie, co w znacznym stopniu poprawia trawienie i przyswajanie substancji odżywczych, a także przyspiesza wydalanie z przewodu pokarmowego produktów nie strawionych. Pod wpływem masażu zwiększa się ilość krwi przepływającej przez nerki, przez co poprawia się czynność filtracyjną nerek i wydalane są substancje przemiany materii w postaci moczu, powoduje przyspieszenie procesów biochemicznych zachodzących w naszym organizmie